Miljö

På Bomans prioriterar vi miljön.
Vi är svanenmärkta. Miljöarbetet sker både långsiktigt och genomtänkt. Hela personalen är engagerad och det omfattar hotellets olika verksamheter. Vi effektiviserar och minskar användningen av resurser. Våra produkter är miljöanpassade. Det här gäller för alla områden från förbrukningsartiklar och städkemikalier till möbler, inredning och transporter.

I Stina Bomans matsal serveras ekologiska produkter. Avfallsmängden minskas genom färre förpackningar och källsortering. Allt från åtgärder för att minska energi- och vattenförbrukning till ett större utbud av ekologisk mat. Svanen höjer kraven vartefter vilket gör miljöarbetet till en ständigt pågående process.

svanensvart

Driftstörning
Vi har för närvarande problem med vår telefonväxel.
Tekniker jobbar på att lösa problemet snarast möjligt.
Ring istället 072-5554253