Boka

Fyll i önskade datum och gör dina boendeval.

Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Bomans i Trosa AB, org. nr. 556525-1542
Östra hamnplan, 61930 Trosa
Tel: +46156-52500, [email protected]

Ansvarig Dataskydd: Gabriela Rojas, [email protected]

Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bomans kan du begära det skriftligt på ovanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk

person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

DATAINSAMLING

I samband med att en gäst beställer eller nyttjar en tjänst som Bomans tillhandahåller samlar Bomans in vissa personuppgifter om dig som gäst. Vi samlar in personuppgifter som våra gäster lämnar på vår webbplats, via telefon eller e-mail och som vi erhåller genom automatiska överföringar till vårt bokningssystem via XML -kopplingar. Detta innefattar information såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter.

Vi kan även komma att registrera uppgifter om våra gästers önskemål (till exempel vilken typ av rum som önskas eller liknande).

LAGRINGSTID

Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. För att erbjuda dig en hög grad av service, och för att kunna kommunicera med dig om relevanta erbjudanden och kampanjer kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till fem år från din senaste vistelse hos oss. Om du prenumererar på Bomans nyhetsbrev sparas personuppgifterna tills dess att du avbeställt prenumerationen, förutsatt att ingen ny vistelse sker under den tiden.

I den utsträckning Bomans enligt lag eller myndighets föreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan, sparas uppgifterna i enlighet därmed.

COOKIES

Genom att inte stänga av cookies i webbläsaren och fortsätta använda webbplatsen samtycker besökare till vår användning av cookies. Bomans använder sig av cookies för att lagra information om besökarpreferenser, registrera användarspecifik information om vilka sidor som användaren har besökt, anpassar webbsidans innehåll baserat på besökarens webbläsare eller annan information som besökaren skickar via deras webbläsare.

ÄNDAMÅL

Bomans använder personuppgifter för att:

RÄTTSLIG GRUND

Bomans behandlar lämnade personuppgifter på den rättsliga grunden att det är nödvändigt för att uppfylla parternas avtal om hotellvistelse. Bomans har vidare rätt att behandla gästens adress och övriga kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål baserat på en intresseavvägning, där Bomans så länge inte gästen motsatt sig den behandlingen anser att dess intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster överväger gästens integritetsintresse.

ÖVERLÅTELSE

Om Bomans säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan gästers personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

VILKA BOMANS DELAR UPPGIFTERNA MED

Bomans kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Bomans annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Bomans kan även komma att lämna ut personuppgifter till de underleverantörer som Bomans anlitar för att marknadsföra sina tjänster. Sådana underleverantörer behandlar personuppgifterna endast för Bomans räkning och i enlighet med Bomans instruktioner. Underleverantörer har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Bomans.

ANDRA WEBBSIDOR

På Bomans hemsida kan det förekomma länkar till andra webbsidor som inte kontrolleras av Bomans. Bomans ansvarar inte för innehållet i länkade webbsidorna och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Du har också rätt att framföra klagomål avseende Bomans hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

Dessa villkor ersätter tidigare publicerade villkor.

Trosa i maj 2018
Bomans i Trosa AB


För mer information eller frågor ring oss på 0156-52500 eller maila Gabriela Rojas på [email protected]