Utvald av Svenska möten

Utvald av

Svenska möten

Bomans ❤ Svenska möten

Det innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem. Bomans Hotell  äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesplatser förlagda runtom i Sverige. Liksom alla övriga mötesplatser är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk.

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.