Information angående covid-19

Till alla Bomans gäster!

Då gästernas och vår personals säkerhet och välbefinnande är av yttersta vikt för oss på Bomans
vidtar vi nu extraordinära åtgärder för att göra allt vi kan för att förhindra spridning av Corona-
viruset. Vi bevakar situationen löpande och genomför ökade åtgärder för att ge en säker och ren
miljö i alla rum och allmänna utrymmen. Vi har uppgraderat alla våra städ & rengöringsrutiner.

Med anledning av det oroliga läget som coronaviruset (COVID-19) skapar förstår vi att du som
bor hos eller planerar att besöka Bomans kan ha många frågor med tanke på det snabbt
föränderliga läget.

Jag vill delge er vilka åtgärder vi har vidtagit för att minimera riskerna för att någon av våra gäster
eller personal ska drabbas.

Vi har uppgraderat städning och hygienrutiner.
Städning och hygien är områden som är viktiga för att förhindra smittspridning. Vi använder
kliniskt testad utrustning som dödar virus och bakterier på samtliga ytor och material. Bomans har
egen städpersonal och vi kan därför ha bättre kontroll av och dialog med våra städerskor. Vi
garanterar en mycket hög kvalitet på hygien i hela hotellet.

Receptionen desinficerar disk och allmänna ytor kontinuerligt, detta gäller även samtliga
kortterminaler.

Vi tar tillsvidare bort frukostbuffén och ersätter den med bordsservering

Vi kommer fortsätta att hålla oss uppdaterade på myndigheternas information och
rekommendationer kontinuerligt.

Vi vidtar bland annat följande åtgärder på Bomans Hotell:
* Vi minimerar risken för direkt kontaktsmitta genom att hålla god handhygien, undvika
handhälsning och att röra vid ansiktet
* Samtliga medarbetare har instruerats att stanna hemma vid minsta tecken på ohälsa
* Handsprit hålls tillgänglig receptionen, matsalen och konferenslokaler.
* All bufféservering tas bort. Frukost, lunch och middag serveras på tallrik.

Bomans följer vidare Visitas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hantering av
risk för smittspridning.
Alla medarbetare hålls löpande uppdaterade om utvecklingen.
Tack för ditt stöd och din lojalitet. Vi hoppas att genom våra åtgärder få dig att känna förtroende
och att du känner dig lugn och säker inför ditt besök på Bomans.

Vänliga hälsningar,
Kristin Boman
Ägare och VD

Bomans Hotell

Driftstörning
Vi har för närvarande problem med vår telefonväxel.
Tekniker jobbar på att lösa problemet snarast möjligt.
Ring istället 072-5554253