Föreläsningar

Medarbetarskap

Framtidens utvecklingspotential för företag

Föreläsningar

Historiskt sett har företag spenderat miljarder i chef- och ledarutveckling. Dessa satsningar ger oftast den enskilda individen utveckling, däremot är det inte säkert att det ger organisationen det resultatet man förväntar sig av satsningen. Framtidens melodi är att även utveckla medarbetarna, bäst resultat fås om detta görs parallellt med chefernas utveckling.

Neuroledarskap – Leda med hjärnan

Nu har 2000-talets hjärnforskning börjat nå ut till gemene man i idrottsvärlden, arbetsliv och skolor. Vilka lärdomar kan vi hittills dra? Vilka framgångsfaktorer ska jag fortsätta med och vilka förändringar bör jag implementera i min verksamhet för att få ökad produktivitet och trivsel. Vilka knappar kan du trycka på och vilka verktyg kan du använda för att skapa handling och engagemang. Hjärnan är mer plastisk och mycket mer formbar än vad vi trodde för bara några år sedan. Exempelvis så kan vårt IQ förändras under tonårstiden. En del får sämre, andra bättre medan en tredje grupp får oförändrat IQ.

Destruktivt ledarskap, mer skada än man tidigare trott

Ledarnas förhållningssätt är den avgörande faktorn för företagets framgång oavsett bransch, organisation och storlek.
De organisationer som förmår ingjuta en väldefinierad värdegrund, ett inre engagemang, drivkraft och motivation för arbetet hos sina medlemmar kommer stå sig bäst i framtiden. För att nå dit och till fullo använda ledarskapets unika verktygslåda måste vi veta vad de bakomliggande byggstenarna består av.

Chef, ledare, coach; vem gör vad och när?

Eftersom influenser av destruktivt ledarskap påverkar individer mer negativt än vad det goda ledarskapet påverkat positivt måste vi lära oss se och arbeta bort det destruktiva.
Denna del inom ledarskapsforskningen är relativt ny, forskarna har haft svaren i sin hand ett antal år utan att veta vad de ska göra med dem. Så vad säger forskningen och hur kan du arbeta med detta?

Konsekvensstyrt ledarskap

Sedan psykologer började intressera sig för ledarskapet område har de tillfört OBM, Organizational Behavor Management.
Mycket av våra liv sker i det omedvetna och vad vi faktiskt gör beror på vilka konsekvenser det får för oss. För att bli en bättre medmänniska, medarbetare och/eller ledare och chef underlättar det om du lär dig kedjan som styr våra liv.

Magnus Scherp

En skarp föreläsare, handledare och ledarskapsutvecklare som skapar extra energi när mottagaren är vetgirig och frågvis. Den breda kompetensen och erfarenheter från många olika yrkesområden med människor i centrum har bidragit till skiftande situationer vilket medfört verklighetsupplevda kopplingar som används till att exemplifiera teorier och modeller.

Ledarskapsuppdrag

Chefscoaching, ledningsgruppsutveckling, teambuilding, LEAN implementation, krishantering, konflikthantering, medarbetarskap och ledarskapskurser -både företagsanpassade och typutbildningar, exempelvis försvarshögskolans utvecklande ledarskap.

Magnus har själv tagit fram Scherps fusionsmodell samt utvecklat sjöräddningssällskapets Rescue Management Course och kursen Chef, ledare, coach; vem gör vad och när? Han arbetar med allt ifrån utveckla enskilda individer till föreläsningar för hundratal personer till öppna kurser samt företagsspecifika kurser.

Intresset för beteendevetenskap, ledarskap och hjärnans funktionalitet startade på slutet av 1990-talet. Sedan dess har Magnus följt med vad som händer inom segmentet, har bland annat tagit del av den närmast explosionsartade lärdomen och intresset om hjärnan och dess funktion som skett de senaste 10 åren.

Kunder bland annat från kommun, stat, industri, rederinäringen, livsmedelshandel, restaurang/hotell, räddningstjänst. Ex. Sjöräddningssällskapet Sverige, Trosa Kommun, Swerea, Axfood, Locum, Volvo, Barilla, Tetra Pak, Marina Läroverket

Kontakta Karin Stjerna på
0735-200001 eller karin@bomans.se för mer info.

Driftstörning
Vi har för närvarande problem med vår telefonväxel.
Ring istället 072-5554253